Reference

Ve všech případech výstavby energetických využívání skládkového plynu MAEN realizoval dodávku formou na klíč s využitím svého know-how pro

  1. Odborný odhad produkce skládkového plynu. Dlouhodobé sledování provozu těchto výroben ukazuje, že původní odhady jsou v podstatě na 100% shodné s realitou.
  2. Realizaci originálního systému MAEN pro měření, regulaci a řízení včetně programového vybavení výrobny elektrické energie.
  3. Realizaci komplexního celku: od návrhu množství skládkového plynu až po realizaci celého zařízení formou dodávky na klíč (tzn. projekt, odplyňovací systém, kogenerační jednotka, čerpací stanice, vyvedení el. výkonu).