O společnosti

MAEN, spol. s r. o. - průmyslová a komunální energetika, vznikl dne 7. listopadu 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného obchodním soudem pro Prahu 1, oddíl C, číslo složky 32691. Obchodní činnost v dále uvedeném oboru však začal vyvíjet až v r. 1997.

MAEN je zkratka vzniklá z názvu "MAENERGETIKA".

Obor činnosti

Průmyslová a komunální energetika, specializace kombinovaná výroba tepla a elektrické energie (kogenerace) a ekologie

 • energetické využívání skládkového plynu
 • pístové stroje - kogenerační jednotky
 • kotelní zařízení
 • regulované pohony všech výkonů
 • tepelná čerpadla
 • balené kotle a centrály
 • parní a plynové turbíny

Rozsah činnosti

 • konzultace, poradenství
 • obchodní činnost
 • návrh a vypracování projektové dokumentace
 • realizace
 • servis
 • provozování

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ SKLÁDKOVÉHO PLYNU

Firma MAEN v r. 1997, jako první v republice, neprojektovala a dodala zařízení na výrobu elektrické energie ze skládkového plynu. Od té doby se specializuje na tuto oblast. Firma MAEN zajišťuje kompletní průzkum skládky s cílem zjisti možnou produkci skládkového plynu co do množství a kvality, navrhuje na základě tohoto průzkumu velikost zpracovatelské technologie, realizuje kompletní dodávku a zajišťuje dlouhodobý provoz a servis zařízení – referenční listina v příloze.

Provedení

Provedení odplyňovacího systému s jímacími studněmi, jímání skládkového plynu jeho čerpání čerpací stanicí typu MAEN a zpracování v motorovém kontejneru typu MAEN s kogenerační jednotou – viz. dále, na využitelné energie (elektrickou a tepelnou).


KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Jednotky jsou určeny pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla zejména ze zemního plynu nebo jiného hořlavého plynu. Na přání může být palivem motorová nafta, mazut nebo jiné kapalné palivo. Všechny důležité komponenty jsou od renomovaných dodavatelů s celosvětovou sítí servisu a dodávek náhradních dílů. Motory Perkins, MAN, Tedom, Jenbacher, Ruston, a jiné se synchronními 3 fázovými generátory 0,4 kV až 10,5 kV generátory Stamford, Leroy Sommer, řídící systémy SAIA. Jednoduchá a rychlá instalace v místě určení. Automatický provoz bez trvalé obsluhy. Automatické fázování k síti. Možnost provozu i v autonomní síti ( nepřifázováno – tzv. ostrovní provoz). Možnost dálkového ovládání, sledování provozu a diagnostika po telefonních nebo radiových linkách. Možnost provozu bez odběru tepla (s přídavným chlazením. Topná voda 90 až 110 °C / 700°C, 0,6 až 2 MPa). Jednotky splňují limity emisí podle předpisu TA-Luft 86 (na přání 1/2 TA Luft 86)..

Provedení

 1. Modulové pro umístění ve strojovně na přání s protihlukovým krytem
 2. Kontejnerové pro vnitřní nebo venkovní instalaci